ZAPYTANIE OFERTOWE NR 143/2019 na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych nr 104A i 104B w Centrum Neurobiologii (wieża B) w budynku głównym Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk