ZAPYTANIE OFERTOWE NR 145/2019 na remont budowlany - Podział pomieszczenia na dwie części w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk