Zapytanie ofertowe nr 146/2019 na usługę cateringową na spotkaniu świątecznym w dniu 19.12.2019 r. w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk