ZAPYTANIE OFERTOWE NR 147/2019 na wykonanie i montaż serii 20 płytek PCB wg projektu dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN