ZAPYTANIE OFERTOWE NR 148/2019 na usługę wykonania testów genetycznych