ZAPYTANIE OFERTOWE NR 149/2019 na dostawę komputera PC z systemem Windows i monitorem (3 zestawy) oraz określonego oprogramowania do komputerów PC do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk