Zapytanie ofertowe nr 15/2020 na usługę wykonania remontu lokalu (2) vis a vis pomieszczeń HR w budynku Zwierzętarni dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk