Zapytanie ofertowe nr 151/2019 na świadczenie obsługi prawnej na rzecz Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020