Zapytanie ofertowe nr 152/2019 na dostawę Zestawu stacji roboczej – komputer (2 szt.) do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk