Zapytanie ofertowe nr 157/2019 na dostawę wytrząsarki laboratoryjnej (M1190-0012 firmy Eppendorf) oraz platformy (M1190-9900 firmy Eppendorf) lub produktów równoważnych do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk