Zapytanie ofertowe nr 159/2019 na dostawę specjalistycznego pakietu oprogramowania do analizy EEG: BESA Research Complete 7.0 z modułami BESA MRI 3.0, BESA Statistics 2.1 lub równoważnego