Zapytanie ofertowe nr 160/2019 - Rozeznanie rynku - dokumentacja architektoniczno-budowlanej pn Modernizacja części budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, (obszar zachodniej część parter)