ZAPYTANIE OFERTOWE NR 163/2019 na usługę utrzymania w sprawności technicznej różnych instalacji w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN