Zapytanie ofertowe nr 164/2019 na wykonanie modernizacji pomieszczenia nr 203abc w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk