Zapytanie ofertowe nr 166/2019 na dostawę myszy JAX® (zakup i transport z USA) do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk