Zapytanie ofertowe nr 21/2020 na dostawę wirówki z chłodzeniem do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk