Zapytanie ofertowe nr 22/2020 na dostawę Termocyklera z gradientem do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk