Zapytanie ofertowe nr 23/2020 na dostawę Inkubatora do hodowli komórkowych do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk