Zapytanie ofertowe nr 25/2020 na dostawę Komory laminarnej II klasy 150 cm do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk