Zapytanie ofertowe nr 26/2020 na dostawę Komory laminarnej II klasy 90 cm do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk