Zapytanie ofertowe nr 27/2020 na dostawę zestawu do rejestracji aktywności elektrycznej do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk