Zapytanie ofertowe nr 28/2020 na wykonanie modernizacji pomieszczeń nr 2.073, 2.074, 2.075 w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk