Zapytanie ofertowe nr 3/2020 na dostawę jednostronnego regału na klatki dla gryzoni DGM Sealsafe (Linia Zielona) z jednostką nawiewczo-wyciągową i przewodem łączącym, do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk