Zapytanie ofertowe nr 30/2020 na dostawę wyposażenia stanowiska pracy pracowników B+R do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk