Zapytanie ofertowe nr 31/2020 na remont pomieszczeń nr 23, 209, 312, destylarnia oraz 6 i 10 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk