Zapytanie ofertowe nr 32/2020 na usługę serwis systemu kontroli dostępu w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk