Zapytanie ofertowe nr 33/2020 na dostawę jednokanałowego stymulatora elektrycznego dużej mocy do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk