Zapytanie ofertowe nr 34/2020 na dostawę krzeseł oraz stołów do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk