Zapytanie ofertowe nr 35/2020 na dostawę wyposażenia stanowiska pracy pracowników B+R do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk