Zapytanie ofertowe nr 36/2020 na dostawę termocyklera z gradientem do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk