Zapytanie ofertowe nr 37/2020 na dostawę zamrażarki niskotemperaturowej do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk