Zapytanie ofertowe nr 39/2020 na dostawę Termomiksera na wymienne bloki do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk