Zapytanie ofertowe nr 4/2020 na dostawę komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z opcją elektrycznej regulacji wysokości blatu roboczego do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk