Zapytanie ofertowe nr 40/2020 na dostawę zestawu do stymulacji optycznej do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk