Zapytanie ofertowe nr 42/2020 na dostawę Laptopa dotykowego 14” dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk