Zapytanie ofertowe nr 43/2020 na dostawę Laptopów 15” do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk