Zapytanie ofertowe nr 44/2020 na usługę Wykonania remontu pomieszczeń nr 238, 238a i 239 dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk