Zapytanie ofertowe nr 45/2020 na dostawę krzeseł oraz stołów dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk