Zapytanie ofertowe nr 46/2020 na dostawę Odczynników do hodowli komórkowych firmy StemCell Technologies (lub równoważnych) dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk