Zapytanie ofertowe nr 47/2020 na dostawę wirusów AAV do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk