Zapytanie ofertowe nr 48/2020 na usługę opracowania materiałów promocyjnych w postaci: filmu informacyjno – promocyjnego, Informatora Instytutu,dwóch rodzajów ulotek promocyjnych oraz ulotki promującej wynalazek tzw. one -pager