Zapytanie ofertowe nr 49/2020 na usługę okresowego badania zdrowia myszy i szczurów wg FELASA dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk