Zapytanie ofertowe nr 5/2020 na wykonanie modernizacji pomieszczenia nr 236 w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk