Zapytanie ofertowe nr 50/2020 na sukcesywną dostawę rękawiczek laboratoryjnych jednorazowych nitrylowych i winylowych do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk