Zapytanie ofertowe nr 51/2020 na dostawę noży diamentowych do ultramikrotomii, do skrawania tkanek zatopionych w żywicy do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk