Zapytanie ofertowe nr 52/2020 na dostawę spektrofotometru do pomiaru stężenia DNA, RNA i białek w kropli NanoDrop lub równoważnego