Zapytanie ofertowe nr 55/2020 na dostawę wielokanałowych sond do rejestracji sygnałów elektrofizjologicznych z mózgu firmy NeuroNexus lub równoważne oraz 64-kanałowego przedwzmacniacza dedykowanego do wskazanych elektrod