Zapytanie ofertowe nr 57/2020 na dostawę monitora Newline X6 z OPS wraz z podstawą mobilną TruLift HW86 do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk