Zapytanie ofertowe nr 58/2020 na dostawę Rotora S120-AT2 Thermo Fisher Scientific lub równoważny do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk