Zapytanie ofertowe nr 60/2020 na sukcesywną dostawę rękawiczek laboratoryjnych jednorazowych nitrylowych i winylowych do badań naukowych dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk